Aqua Lækagesporing

Main Menu

Home

 

Tæthedsprøvning

Før lækagesporingen sættes igang skal der foretages en tæthedsprøvning af anlægget.

Vi foretager gerne tæthedsprøvningen hvis deres vvs-firma ikke har foretgaet en.

Trykforøgning, f.eks i forbindelse med lækagesporing udføres kun , hvis ældre kedler, radiatorer og synlig tærede dele er frakoblet. Vi kan ikke tage ansvaret for, eksemplevis tærede radiatorer der ikke kan holde en rimeligt tryk.

Det gælder for alle metoder, at sporingsresultatet forudsætter, at der er en reel lækage, dvs. et måleligt tryk/vædsketab og at alle synlige defekter er repareret eller frakoblet, før vi starter sporingen.

Hvis der er tale om rør i rør, f.eks Wicu (plastbelagte rør), kan en sporing blive unøjagtig, idet vand/sporstof løber ud første brud på yderrøret. Ved en sådan lækage kan vi afhjælpe med en ny sporing efter, at der er åbnet - så vi kan se vandet komme løbende.

VVS arbejde

Vi udføre ikke vvs arbejde. men foretager blot selve lækagesporingen.  Vi er dog gerne behjælpelige, hvor vi har mulighed for det, dog skal frakobling/afpropning og lignende udføres af en vvs-montøt.

Isotopteknik

Lækagesporing med isotopteknik på skjulte rør, kan påvise lækage helt ned til 1/4 ltr pr. døgn.

Forudsætningen for sporingen er, at der kommer sporstof ud. rørene må ikke ligge dybere end ca. 40 cm kedler og beholdere skal være frakoblet under sporingen.

Enhver anvendelse af isotopteknik er under lagt faste retningslinje fra Sundhedstyrelsen, efter lækagesporingen er der kun meget lidt stråling tilbage i området.

Sporgas

Sporgas er velegnet til sporing på ledninger uden for bygninger, ved brug i bygninger er sporingen upræcis, da gassen komme op gennem revner og sprækker i konstruktionen, og kan ikke gå igennem plastik.