Aqua Lækagesporing

Main Menu

Metoder Aqua lækagesporing bruger til lækagesporing.:

 

 • Isotop Teknik 

            Radioaktiv lækagesporing på skjulte rør. Metoden kan påvise lækager helt ned til 1/4 liter pr. døgn.
            Forudsætningen for at vi kan spore med isotop, er at der kommer sportof ud af den skjulte rørinstallation.
            Rørene må ikke ligge dybere end ca. 40 cm.. Beholdere og kedler skal være frakoblet fra den øvrige rør 
            installation ved udførelse af sporingen.

 • Sporgas

            Ved anvendelse af sporgas, påfyldes sporgas i rørinstallationen der skal undersøges.
            Sporgassen vil derefter trænge ud gennem en lækage. Sporgassen kan trænge igennem meget tætte 
            materialer via fine revne og sprækker.
            Sporgas bruges mest på stikledninger og rør i jord. Når det bruges på husinstallationer til lækagesporing er 
            det mest som retningsgivende for lokalicering af lækage.

 • Lytteudstyr

            Specialudviklet lytteudstyr kan bruges hvor der er en rimelig udstrømning af vand. Bedst på jernrør, da den 
            udstrømmende vand fra plastrør har en meget lav frekvens på grænsen til det hørbare.

 • Korrelator

            Korrelator er avanceret metoder hvor der monteres to mikrofoner med kontakt til vandet i rørene, derefter
          analysere en computer den opfangede lyt og udregner afstanden til lækagenPå jernrør kan måles over en
            afstand på ca. 500 meter, på plastrør kan der kun måles på max. 200 meter.
 
 • Termografi

            Sporing af varme plette på gulv med varmefølsome kameraer, bruges når der er en stor udstrømning af varmt vand

 

Retningslinje for brug af ovenævnte metoder til lækagesporing på skjulte rør.

 • Isotop teknik ved utætheder ned til 1/2 liter pr. døgn

  Termografi ved utætheder ned til 30 liter pr. døgn

 • Sporgas på stikledninger ca. 20 liter pr. døgn

 • Elektronisk lytning ca. 50 liter pr. døgn

  Lækagesporing er altid med en mindre risiko for fejlsporing, ved fejlsporing påtager vi os ikke ansvar for udgifter til reetaplering, men vi foretager en ny sporing uden beregning. Fejlsporing kan ved isotopmetoden forekomme, hvis der på installationen er lommer som ikke kan skylles ren. Ved sporing med sporgas er der meget større risiko for  fejlsporinger.